Търсене


За връзка

Адвокатска кантора Топузов&Топузова
Пловдив 4000, ул. "Фредерик Ж. Кюри" № 18, ет. 2, офис 3

+359 898 598 804
+359 888 332 769

E-mail: lawyertopuzova@gmail.com; lawyer_topuzov@abv.bg

Оферти от клиенти

В тази рубрика няма никакви статии.

     Добре дошли при нас!

    Адвокатска кантора Топузов&Топузова  е създадена през 2000 г. със седалище в гр. Пловдив и партньорски офиси в София и Варна. На своите клиенти – местни и чуждестранни физически и юридически лица - ние предоставяме комплексни правни услуги, процесуално представителство пред съд и консултации в сферата на гражданското и наказателно право.

    Водеща цел на екипа ни е да осигури ефективни правни услуги, отговорни решения на поставените задачи чрез компетентност, креативност и бързина. С оглед комплексното обслужване на клиентите ни работим с експерти от други области и партньори от страната и чужбина.